Wizyta

W Europie Centralnej i Wschodniej nie ma drugiego muzeum, które byłoby podobne pod względem wielkości i, jednocześnie, w tak innowacyjny sposób przedstawiało kulturę żydowską, Zagładę, a nawet współczesne życie żydowskie. Walory edukacyjne Żydowskiego Muzeum Galicja to nie tylko organizowane tu wystawy, ale także szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.

Oprócz zadań związanych z edukacją, Żydowskie Muzeum Galicja odpowiada także potrzebom społeczności lokalnej, a także na zapotrzebowanie związane z tematyką dziedzictwa żydowskiego. Dzięki rozbudowanemu i zróżnicowanemu programowi wystaw, placówka jest swoistą platformą umożliwiającą kontakt z żydowską kulturą, religią, historią, a nawet sztuką współczesną. Rozmaite programy są otwarte dla każdej grupy wiekowej; może w nich uczestniczyć każdy, bez względu na stan wiedzy na temat kultury żydowskiej – odwiedzają nas zarówno członkowie lokalnej społeczności żydowskiej, jak i ich nieżydowscy sąsiedzi; a także turyści z całego świata.

Muzeum w przystępny i zajmujący sposób prezentuje żydowską przeszłość miast i miasteczek, czy całych regionów Polski – dzięki temu odwiedzający muzeum mają szansę dowiedzieć się więcej o swym miejscu zamieszkania, lub o miejscu urodzenia swych przodków.

Sercem muzeum jest wystawa stała „Śladami Pamięci. Współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Polski”. Prezentuje ona pozostałości po kulturze żydowskiej w polskiej części dawnej Galicji – jest swoistym epitafium dla zgładzonej kultury żydowskiej, która niegdyś rozwijała się w Polsce, ale także ukazuje jej upamiętnienie i odrodzenie.