Kultura

KULTURA

Żydowskie Muzeum Galicja organizuje ponad 200 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych rocznie, skierowanych do mieszkańców i turystów odwiedzających Kraków i Kazimierz. Muzeum jest instytucją promującą dialog międzykulturowy, otwartość i tolerancję, działającą na rzecz budowania mostów i zrozumienia pomiędzy przedstawicielami różnych religii, kultur i narodów.

Na comiesięczny program wydarzeń składają się koncerty, wykłady, spotkania, pokazy filmowe i spektakle, w których udział biorą zarówno lokalni twórcy, jak i uznani na świecie artyści.

Nie zapominamy również o najmłodszych – na nich czekają m.in. warsztaty i zajęcia podczas Rodzinnych Niedziel oraz specjalne wydarzenia podczas ferii, wakacji i Festiwalu Kultury Żydowskiej.