Edukacja

WRÓĆ

Kontekst nauczania o holokauście – seminaria dla nauczycieli

Kontekst nauczania o holokauście – seminaria dla nauczycieli

Od 2010 roku organizujemy seminaria dla nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat historii i kultury Żydów, antysemityzmu i Holokaustu oraz nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia z innymi pedagogami zajmującymi się tą tematyką. Od 2014 roku organizujemy seminaria podstawowe oraz zaawansowane. Do tej pory we wszystkich edycjach tego szkolenia wzięło udział ponad 700 nauczycielek i nauczycieli z Polski, a także z Ukrainy i Białorusi oraz z Azerbejdżanu. Dbając o wysoki poziom merytoryczny, przy organizacji seminariów współpracujemy z Instytutem Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Yahad-In Unum, ponadto gościmy wykładowców różnych polskich uczelni oraz ekspertów, edukatorów z muzeów, instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego, upamiętniania i dialogu.

Seminaria „Kontekst nauczania o Holokauście” 2024

Ogłaszamy nabór na seminarium „Kontekst nauczania o Holokauście”! W 2024 roku po raz pierwszy seminarium będzie trzystopniowe i w związku z tym wprowadziliśmy kilka istotnych zmian. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami poniżej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2024


Informacje o 3 stopniach seminarium:

Seminarium III stopnia

Dla kogo?
Wyłącznie dla nauczycielek i nauczycieli, którzy uczestniczyli w seminariach „Kontekst nauczania o Holokauście” I i II stopnia w poprzednich edycjach (2010-2023).

Kiedy?
22-26 lipca 2024

Liczba miejsc:
16

Zgłoszenia:
Link do formularza zgłoszeniowego: kliknij TUTAJ.

Czego się spodziewać?
Trzeci poziom seminarium, przeznaczony dla osób, które brały już udział w programie podstawowym i zaawansowanym, to przede wszystkim warsztaty, dyskusje, praca w grupach oraz zajęcia terenowe i wizyty studyjne. Zależy nam na tym, by dać uczestniczkom i uczestnikom inspirację i przestrzeń do rozwijania kreatywnych, innowacyjnych i partycypacyjnych metod nauczania o historii Żydów i Holokauście. Ten poziom seminarium opiera się na wiedzy, którą uczestnicy i uczestniczki już zdobyli w czasie seminariów I i II stopnia – III poziom jest po to, by wspólnie zastanawiać się nad tym jak uczyć i jak wspomagać uczenie się.

Seminarium II stopnia

Dla kogo?
Dla nauczycielek i nauczycieli, którzy brali udział w seminariach „“Kontekst nauczania o Holokauście” I stopnia od 2010 do 2023 roku lub w podobnych programach organizowanych przez inne instytucje.

Kiedy?
26-30 lipca 2024

Liczba miejsc:
20

Zgłoszenia:
Link do formularza zgłoszeniowego: kliknij TUTAJ.

Czego się spodziewać?
Seminarium II stopnia (zaawansowane) pozwala pogłębić wiedzę na temat Zagłady oraz jej następstw, a także pamięci i upamiętniania. W programie znajdują się również zajęcia poświęcone problemowi negacji Holokaustu oraz wykorzystywania i zniekształcania historii. Wykłady kontekstowe i warsztaty, zajęcia terenowe i wizyta studyjna, a także praca w grupach umożliwiają pogłębione dyskusje nad przebiegiem Zagłady, postawami wobec prześladowań i ludobójstwa, a także współczesnymi problemami związanymi z narracjami historycznymi i upamiętnianiem.

Seminarium I stopnia

Dla kogo?
Dla nauczycielek i nauczycieli, którzy jeszcze nigdy nie brali udziału w naszych seminariach „Kontekst nauczania o Holokauście”.

Kiedy?
30 lipca – 3 sierpnia 2024

Liczba miejsc:
20

Zgłoszenia:
Link do formularza zgłoszeniowego: kliknij TUTAJ.

Czego się spodziewać?
Seminarium I stopnia (podstawowe) ma zapewnić szerszy kontekst dla edukacji o Holokauście. Dlatego w programie znajdują się m.in. zajęcia warsztatowe i terenowe prezentujące żydowską tradycję, kulturę i historię. Kolejnym etapem jest omówienie zagadnień antysemityzmu i wykłady poświęcone różnym aspektom Zagłady oraz jej konsekwencjom. Ważnym elementem seminarium I stopnia jest – jak zawsze – wizyta studyjna w Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz w Muzeum Oszpicin w Oświęcimiu. Zajęcia terenowe obejmują również zwiedzanie krakowskiego Kazimierza oraz terenu dawnego getta w Podgórzu.

Ważne!

  • Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat trzech stopni seminarium przed wypełnieniem formularza.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na szkolenie, gdyż chętnych osób jest zwykle więcej niż dostępnych miejsc. Lista zakwalifikowanych osób i lista rezerwowa zostaną podane przed końcem maja 2024.
  • Kryteria: nadesłanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie; zawartość zgłoszenia; dokładność i staranność (zgłoszenia niekompletne, wypełnione niepoprawnie nie będą brane pod uwagę)

Materiały opracowane przez uczestniczki i uczestników seminariów

W edycjach 2021 i 2022 postanowiliśmy poprosić uczestników i uczestniczki, aby po seminariach podzielili się swoimi przemyśleniami na temat włączania tematyki żydowskiej w edukacji szkolnej oraz nauczania o Holokauście. W 2021 roku, ze zdjęć i materiałów wideo nadesłanych przez uczestniczki i uczestników seminarium, powstała seria kilkuminutowych filmów dostępnych na kanale YouTube Żydowskiego Muzeum Galicja:

W 2022 roku nauczyciele i nauczycielki pracowali nad scenariuszami lekcji, zajęciami terenowymi i pomysłami na szersze szkolne projekty. Efekty ich pracy prezentujemy w publikacji dostępnej do pobrania tutaj.

Pytania dotyczące seminariów „Kontekst nauczania o Holokauście” można kierować do Anny Wencel: anna.wencel@galiciajewishmuseum.org

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Conference on Jewish Material Claims Against Germany.
Projekt wspierany przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (EVZ) oraz Niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów.