Edukacja

WRÓĆ

Kontekst nauczania o holokauście – seminaria dla nauczycieli

Kontekst nauczania o holokauście – seminaria dla nauczycieli

Od 2010 roku organizujemy seminaria dla nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat historii i kultury Żydów, antysemityzmu i Holokaustu oraz nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia z innymi pedagogami zajmującymi się tą tematyką. Od 2014 roku organizujemy seminaria podstawowe oraz dla osób zaawansowanych. Do tej pory we wszystkich edycjach tego szkolenia wzięło udział ponad 600 nauczycieli z Polski, Ukrainy i Białorusi oraz Azerbejdżanu. Dbając o wysoki poziom merytoryczny, przy organizacji seminariów współpracujemy ściśle z Instytutem Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a ostatnio również z Yahad-In Unum, ponadto gościmy wykładowców różnych polskich uczelni oraz ekspertów, edukatorów z muzeów, instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego, upamiętniania i dialogu.

Program seminarium podstawowego to przede wszystkim wprowadzenie do tematyki judaizmu, historii Żydów w Polsce od średniowiecza do współczesności, antysemityzmu i Holokaustu. Podczas seminarium na poziomie zaawansowanym koncentrujemy się na pogłębionych analizach postaw wobec Zagłady, na następstwach Holokaustu, na dziedzictwie żydowskim i pamięci oraz na współczesnym znaczeniu edukacji o Holokauście. Programy obu seminariów obejmują także dzisiejsze problemy związane z dyskryminacją, mową nienawiści i propagandą medialną. Bardzo ważne jest to, że uczestnicy programu spędzają ten czas razem, w bezpośrednim kontakcie, w wyjątkowej przestrzeni muzeum, wśród zabytków krakowskiego Kazimierza i w miejscach pamięci.

Program realizowany dzięki dofinansowaniu ze strony Claims Conference, a w ostatnich latach także przy wsparciu Konsulatu USA w Krakowie i Austrian Future Fund.

Pytania dotyczące seminariów „Kontekst nauczania o Holokauście” można kierować do Anny Wencel: anna.wencel@galiciajewishmuseum.org