BACK

Guided tour through the permanent exhibition “Traces of Memory” in Ukrainian

Guided tour through the permanent exhibition “Traces of Memory” in Ukrainian

The permanent exhibition of the Galicia Jewish Museum, “Traces of Memory”, contains a variety of themes, motifs, and threads related to Polish-Jewish history and heritage. It also depicts many perspectives and an almost infinite range of possible interpretations. We would like to invite you to dive into the concept of this exhibition, to slowly and carefully explore “Traces of Memory,” and to discuss these important, and sometimes very difficult, subjects with us.

In Ukrainian.
Free admission.


У вівторок , 21 червня 2022 р. о 16.00
Запрошуємо на екскурсію по постійній виставці «Сліди пам’яті» українською мовою

Постійна експозиція Музею євреїв Галичини «Слідами пам’яті» — це різноманітні теми, мотиви та нитки, пов’язані з польсько-єврейською історією та спадщиною. Це також багато точок зору і майже нескінченні можливості інтерпретації. Запрошуємо вас заглибитися в концепцію цієї виставки, повільно й обережно відкривати «Сліди пам’яті» та обговорювати важливі, а часом дуже складні теми.

Екскурсія українською мовою.
Вхід вільний.