WRÓĆ

„Żydowskie groby wojenne w lesie Rząśnik – budowa nowego upamiętniania” – prezentacja projektu

„Żydowskie groby wojenne w lesie Rząśnik – budowa nowego upamiętniania” – prezentacja projektu

Prowadzenie: Aleksander Schwarz, Agnieszka Nieradko
Wydarzenie online (więcej informacji wkrótce)

Fundacja Zapomniane realizuje projekt zabezpieczenia i upamiętnienia dwóch żydowskich grobów wojennych na terenie lasu Rząśnik, powiat zambrowski, w których pochowano 1500 żydowskich kobiet, dzieci i mężczyzn zamordowanych przez żandarmerię niemiecką w 1941 r. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia głównych celów i założeń przedsięwzięcia oraz realizowanych przy tej okazji działań edukacyjnych na terenie gminy Szumowo.

Zachęcamy do wsparcia projektu Fundacji:
Link do zbiórki po polsku: https://zrzutka.pl/n3fa4y
Link do zbiórki po angielsku: https://tinyurl.com/szumowo

Aleksander Schwarz – prezes Fundacji Zapomniane, ekspert Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy, gdzie pracuje jako specjalista ds. prawa żydowskiego w dziedzinie cmentarzy i pochówków. Odtwarza historyczne granice cmentarzy i ich strefy grzebalne, prowadzi poszukiwania grobów Żydów z czasów Zagłady, w oparciu o zgodne z Halachą nieinwazyjne metody badań. Uczeń profesora Karczewskiego z Akademii Górniczo-­Hutniczej w Krakowie w zakresie interpretacji badań (danych) georadarowych oraz współpracownik dr inż. Sebastiana Różyckiego z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w zakresie synchronizacji archiwalnych map i interpretacji niemieckich zdjęć lotniczych. Opiniuje projekty upamiętnień oraz prac konserwacyjnych i archeologicznych w byłych obozach Zagłady, a także sprawuje nadzór nad ich przebiegiem. W tym w latach 2002­-2003 nadzorował budowę Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu (Oddziału Państwowego Muzeum na Majdanku), a od 2012 r. jest członkiem zespołu archeologicznego Wojciecha Mazurka badającego teren byłego obozu Zagłady w Sobiborze, w związku z realizacją budowy upamiętnienia. Od 10 lat regularnie prowadzi warsztaty o obyczajach żydowskich związanych z pochówkiem kierowane do szerokiego kręgu odbiorców: młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli, grup wyznaniowych i grup osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, w tym osadzonych zakładów karnych w Polsce – w ramach projektu Atlantyda (2005­-2009) i Tikkun Naprawa (2009­-2014).

Agnieszka Nieradko – studiowała lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskimi filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy pracuje od 2009 r., gdzie zajmuje się zbieraniem relacji świadków Holokaustu, poszukiwaniem mogił wojennych ofiar Zagłady, jak i edukacją młodzieży i dorosłych w zakresie pamięci o Zagładzie. Współzałożycielka Fundacji Zapomniane (2014 r.), w ramach której współtworzy bazę danych żydowskich grobów wojennych i przygotowuje projekty upamiętnień.

W j. polskim.
Wstęp wolny.