WRÓĆ

Ryszard Apte – Niepokój

Ryszard  Apte – Niepokój

Wystawa oryginalnych rysunków Ryszarda Aptego, młodego krakowskiego twórcy  żydowskiego pochodzenia, który zginął w czasie Holokaustu. Cykl zatytułowany „Niepokój”, będący rdzeniem wystawy, powstał najprawdopodobniej w latach 1941-1942. Jest on niezwykle dojrzałą artystyczną ekspresją przeżyć związanych z wojną. Stanowi jeden z nielicznych powstałych w tamtym czasie i zachowanych do dzisiaj przykładów twórczości wizualnej, obrazującej przeczucie i wizję zbliżającej się Zagłady.

Wersja językowa: polsko-angielska