Wystawy

WRÓĆ

„Porządek i zagłada. Policja w nazistowskich Niemczech” galeria im. Koreta

„Porządek i zagłada. Policja w nazistowskich Niemczech” galeria im. Koreta

W demokratycznym państwie policja ma stać na straży bezpieczeństwa i porządku. Tymczasem nazistowskie Niemcy były państwem totalitarnym, opartym na stosowaniu skrajnej przemocy i przyzwoleniu na nią.

Wystawa opisuje rolę niemieckiej policji od przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera po upadek III Rzeszy. Kolejne części wystawy poświęcone są rozwojowi policyjnych struktur, sylwetkom osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie policji i działaniom niemieckiego aparatu policyjnego w przededniu i w czasie II wojny światowej.

Wystawa Niemieckiej Wyższej Szkoły Policji w Münsterze – DHPol Münster, na zlecenie Konferencji Ministrów Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec i Krajów Związkowych.

Wystawa prezentowana dzięki współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec.