WRÓĆ

Wykład: „Oddech Galicji w przedwojennych śpiewach synagogalnych – o muzyce kantora Eliezera Goldberga”, Sylwia Jakubczyk-Ślęczka

Wykład: „Oddech Galicji w przedwojennych śpiewach synagogalnych – o muzyce kantora Eliezera Goldberga”, Sylwia Jakubczyk-Ślęczka

Zapomniany przedwojenny kantor m. in. krakowskiej synagogi Kupa, Eliezer Goldberg, przemierzył przed objęciem tej posady całą Galicję służąc jako chazan w miastach od wołyńskiego Krzemieńca przez Złoczów, Brody, Jarosław aż po Kraków. Zebrane w drodze doświadczenie wybrzmiewało w jego dziełach na tyle wyraźnie, że Żydzi krakowscy nadali mu pseudonim: Lejzerke Kremienicer, czyli Eliezer Krzemieniecki.
Cudowny i różnorodny świat muzyczny Goldberga stanie się przedmiotem i doświadczeniem uczestników spotkania, podczas którego omówione i zaprezentowane zostaną wybrane dzieła ulubionego kantora przedwojennej społeczności żydowskiej, nie tylko Krakowa.

Partner: Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich

W języku polskim. Wstęp wolny.