WRÓĆ

Oferta programowa Żydowskiego Muzeum Galicja na lata 2016-2018

Oferta programowa Żydowskiego Muzeum Galicja na lata 2016-2018

W ramach zadania mieszkańcom Krakowa zostanie zaproponowana 3-letnia oferta wydarzeń kulturalnych (łącznie ponad 170 wydarzeń) o zróżnicowanym charakterze – koncerty, warszaty, wykłady, spacery tematyczne, spotkanie z autorami, specjalne wydarzenia dla dzieci, rodzin i seniorów. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Krakowa dostępu do atrakcyjnych i profesjonalnie przygotowanych wydarzeń kulturalnych i stworzenie warunków do aktywnego uczetsnictwa w kulturze i rozwijania własnych pasji.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Termin realizacji projektu: styczeń – grudzień 2018

ZDJĘCIA Z WYDARZENIA