WRÓĆ

Mobilna Przestrzeń Kultury III

Mobilna Przestrzeń Kultury III

„Mobilna Przestrzeń Kultury III” to kontynuacja działania realizowanego od 2016 roku, poszerzonego o nowe grupy odbiorców, nowe miejscowości oraz nowe typy wydarzeń.

Projekt zakłada przygotowanie mobilnej oferty kulturalno-edukacyjnej związanej z dziedzictwem żydowskim i zrealizowanie cyklu 13 wydarzeń (wystawy, warsztaty, wykłady, pokazy filmowe, koncerty, mini projekty edukacyjne dla młodzieży) w wybranych 4 miejscowościach woj. małopolskiego i świętokrzyskiego. Główny cel zadania to ułatwienie dostępu do wydarzeń kulturalnych mieszkańcom małych miejscowości i rozwój kompetencji kulturowych mieszkańców woj. małopolskiego i świętokrzyskiego poprzez podnoszenie świadomości na temat kultury żydowskiej. To także próba odejścia od stereotypowego postrzegania judaizmu i kultury żydowskiej, pokazania bogactwa tego dziedzictwa kulturowego w różnorodny sposób.

Partnerzy projektu:

  • Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im Jana Pazdura w Starachowicach
  • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu
  • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach

 

Termin realizacji projektu: kwiecień-grudzień 2019

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu promocji kultury.

ZDJĘCIA Z WYDARZENIA