WRÓĆ

Całoroczna oferta kulturalna Żydowskiego Muzeum Galicja na lata 2023-2027

Całoroczna oferta kulturalna Żydowskiego Muzeum Galicja na lata 2023-2027

Projekt obejmuje całoroczną kulturalną działalność Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie w latach 2023-2027 i realizację kluczowych projektów o zróżnicowanym charakterze, adresowanych do różnych grup odbiorców – mieszkanek i mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. W ramach Muzeum zorganizuje okresie 2023-2027 120 wydarzeń różnego rodzaju (koncerty, wystawy, pokazy filmowe, wykłady, warsztaty).

Cel główny projektu to zapewnienie mieszkańcom Krakowa dostępu do atrakcyjnych i profesjonalnie przygotowanych wydarzeń kulturalnych i stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze a także wzbogacenie oferty kulturalnej Krakowa.

Pozostałe cele:

  • Prezentacja wspólnej historii i dziedzictwa polsko-żydowskiego
  • Zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym takim jak ksenofobia, antysemityzm i nietolerancja oraz kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Aktywizacja różnych grup społecznych w tym uchodźców, seniorów oraz rodzin z dziećmi, a przez to umacnianie więzi międzypokoleniowych
  • Promowanie pozytywnego wizerunku miasta i kraju
  • Zwiększenie atrakcyjności Krakowa jako miejsca zamieszkania oraz destynacji turystycznej

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.