WRÓĆ

Akademia Opiekunów Pamięci

Akademia Opiekunów Pamięci

Projekt „Akademia Opiekunów Pamięci” zakłada realizację cyklu zajęć kulturowo-edukacyjnych skierowanych do lokalnych aktywistów, przedstawicieli grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, pasjonatów historii interesujących się dziedzictwem żydowskim swojej miejscowości i regionu.

Celem projektu jest zwiększanie aktywności obywatelskiej w szczególności wśród osób młodych, seniorów w zakresie poznawania wielokulturowej historii swojej miejscowości i podejmowania działań na rzecz upamiętniania dziedzictwa żydowskiego.

Efektem projektu poza wzrostem kompetencji beneficjentów bezpośrednich będą wypracowane mini projekty – inicjatywy angażujące mieszkańców, które uczestnicy Akademii będą realizować w swoich miejscowościach pod okiem i ze wsparcie mentorów.

Projekt realizowany będzie na terenie kilku województw, liczba odbiorców indywidualnych projektu to minimum 250 osób.
Okres realizacji: lipiec-grudzień 2021

Rekrutacja trwa do 20 września 2021.

Pobierz:

Opis projektu i harmonogram
Formularz zgłoszeniowy