WRÓĆ

Webinar online „Porządek przemocy. Getta ławkowe w Polsce”

Webinar online „Porządek przemocy. Getta ławkowe w Polsce”

Getta ławkowe były zinstytucjonalizowaną formą dyskryminacji społeczności żydowskiej, inspirowaną działaniem radykalnie prawicowych, nacjonalistycznych organizacji. Lata 30. XX wieku to czas nasilającej się etno-religijnej segregacji studentek i studentów pochodzenia żydowskiego, obejmującej m.in. zmuszanie ich do zajmowania wyznaczonych miejsc w salach wykładowych.

W dyskusji uczestniczyć będą przedstawiciele i przedstawicielki społeczności akademickiej z Krakowa, Warszawy i Poznania, zaangażowani i zaangażowane w rozpoczynający się dopiero proces przywracania pamięci o gettach ławkowych. Spotkanie stanowić będzie okazję do pogłębionego namysłu nad konkretnym przykładem trudnego dziedzictwa – wraz z jego złożoną historią i dalekosiężnymi skutkami. Otworzy również drogę do wielogłosowej, merytorycznej dyskusji na temat czarnej karty w historii polskich uniwersytetów.

Wydarzenie współorganizowane z Ośrodkiem Badań nad Kulturami Pamięci i Żydowskim Muzeum Galicja w ramach projektu NeDiPa: Negotiating Difficult Pasts, który FestivALT realizuje wspólnie z Fundacją Zapomniane i Fundacją Urban Memory, dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Webinar będzie prowadzony po polsku z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja: kliknij tutaj.