Usługi turystyczne i wynajem

OFERTA EDUKACYJNA

Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia edukacyjne poświęcone judaizmowi, kulturze żydowskiej, historii i Zagładzie Żydów, a także warsztaty antydyskryminacyjne.

Zajęcia mają formę warsztatów, lekcji muzealnych, prelekcji, wykładów lub zajęć w terenie. Zawsze dostosowujemy je do poziomu wiedzy i wieku uczestników i staramy się, aby przebiegały w przyjaznej atmosferze, zachęcającej do dialogu i refleksji.

Oferujemy zajęcia dla odwiedzających w każdym wieku: od przedszkolaków po studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

ZWIEDZANIE ŻYDOWSKIEGO MUZEUM GALICJA

Zwiedzanie z przewodnikiem dostosowane do wieku i poziomu wiedzy grupy:

 • Wystawa stała „Śladami pamięci” (45-60 minut) – standardowe oprowadzanie.
 • Lekcja muzealna „Śladami pamięci” (60 minut) – uczestnicy otrzymują karty z pytaniami, po krótkim wprowadzeniu samodzielnie pracują na wystawie, przewodnik podsumowuje efekty ich pracy.
 • Zwiedzanie interaktywne „Śladami pamięci” (60-90 minut) – uczestnicy podzieleni na grupy opracowują na podstawie wystawy i dodatkowych materiałów wybrane zagadnienie, a następnie wcielają się w rolę przewodników po muzeum.

Możliwe jest także zorganizowanie lekcji muzealnych i warsztatów na aktualnych wystawach czasowych.

 

SPOTKANIA ZE ŚWIADKAMI HISTORII: OCALONYMI Z HOLOKAUSTU, BYŁYMI WIĘŹNIAMI OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH LUB OSOBAMI ODZNACZONYMI MEDALEM SPRAWIEDLIWYCH WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA

Spotkanie z Ocalonymi lub Sprawiedliwymi jest dla wielu naszych gości, jednym z bardziej poruszających punktów podczas wizyty w Krakowie. Opowieści starszych ludzi, którzy przeszli tak wiele wywierają duży wpływ na młodzież, zmieniając ich światopogląd. Spotkania w Żydowskim Muzeum Galicja są organizowane z zamiarem zapewnienia przyjaznej atmosfery Świadkom, która sprzyja im w opowiedzeniu swojej historii, oraz odpowiedzeniu na pytania zadane przez publiczność. Spotkania tłumaczone są przez pracowników muzeum, którzy są doświadczeni w pracy ze Świadkami, oraz posiadają niezbędną wiedzę w tej tematyce.

 

PRELEKCJE (45 MINUT) – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ:

 • Judaizm/kultura żydowska – przedstawienie najważniejszych elementów religii, tradycji i kultury żydowskiej w przystępny, zilustrowany prezentacją multimedialną sposób. Uczestnicy prelekcji będą mogli zapoznać się z przedmiotami związanymi z kultem religijnym oraz zwyczajami i tradycjami praktykowanymi w żydowskich domach, jak również z podstawowymi tekstami judaizmu.
 • Historia Żydów w Polsce – przedstawienie historii osadnictwa żydowskiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnej polsko-żydowskiej historii. Zaprezentowane zostaną najważniejsze elementy historii Żydów na ziemiach polskich, z włączeniem historii najnowszej. Przekazane w czasie prelekcji informacje pomogą uczestnikom umiejscowić historię Żydów polskich w szerszym kontekście.
 • Antysemityzm – przedstawienie źródeł, historii i mechanizmów zjawiska, jakim jest antysemityzm. Skonfrontowanie materiałów historycznych z współczesnymi przykładami przejawów antysemityzmu. Dzięki zdobytej podczas prelekcji wiedzy, uczestnicy będą mogli samodzielnie rozpoznawać zachowania i postawy o charakterze antysemickim, a także podejmować działania przeciw tego typu incydentom.
 • Holokaust – przedstawienie podstawowych informacji o Holokauście; zarysowanie problematyki ustawodawstwa antyżydowskiego, gett, obozów i samej Zagłady. Uczestnicy prelekcji zostaną zaznajomieni z treściami stanowiącymi bazę do pogłębiania wiedzy na temat Holokaustu.

 

WARSZTATY

1. Historia Żydów i judaizm

 • Polin znaczy “tutaj odpoczniecie” – warsztaty o historii Żydów w Polsce.
  Czas trwania: 90 minut
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 16 lat (szkoła średnia)
 • Wszystko, czego zawsze chcieliście dowiedzieć się o kulturze żydowskiej – warsztaty podstawach judaizmu i tradycji żydowskiej.
  Czas trwania: 90 minut
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 13 lat (gimnazjum i szkoła średnia)
  Koszt: 120 zł/grupa do 30 osób
 • Polsko-żydowska mozaika – warsztaty o tożsamości żydowskiej oraz o miejscu dziedzictwa polskich Żydów w polskiej historii i kulturze.
  Czas trwania: 90 minut
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 14 lat (gimnazjum i szkoła średnia)
 • Święta żydowskie
  Czas trwania: 90 minut
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 11 lat (IV-VI klasa szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoła średnia)
 • Od narodzin do śmierci
  Czas trwania: 90 minut
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 11 lat (IV-VI klasa szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoła średnia)

2. II wojna światowa i Holokaust

 • Historia zapisana w pamiętnikach – warsztaty oparte na autentycznych dziennikach, pamiętnikach i wspomnieniach żydowskich dzieci i młodzieży
  Czas trwania: 90 minut
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 14 lat (gimnazjum i szkoła średnia)
 • W obliczu wyborów. Moralność w czasie wojny i Holokaustu – warsztaty oparte na biografiach ofiar, sprawców i świadków Zagłady
  Czas trwania: 90 minut (z wprowadzeniem do tematyki Holokaustu +45 minut)
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 15 lat (III klasa gimnazjum i szkoła średnia)
  *Wymagane wcześniejsze przygotowanie – znajomość tematyki II wojny i Holokaustu.
 • Trzy rzeczy pomogły mi przeżyć: wiara w Boga, pomoc przyjaciół i wola życia – zajęcia oparte na autentycznych wspomnieniach i relacjach byłych więźniów obozów Auschwitz, Płaszów, Mauthausen, Sachsenhausen i Gross-Rosen.
  Czas trwania: 90 minut (z wprowadzeniem – 45min.)
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 15 lat (III klasa gimnazjum i szkoła średnia)
  *Wymagane wcześniejsze przygotowanie – znajomość tematyki II wojny i Holokaustu.
 • „Polscy Bohaterowie” – warsztaty opracowane w oparciu o materiały z wystawy poświęconej Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata.
  Czas trwania: 45 minut (z szerszym wprowadzeniem historycznym – min. 60 minut)
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 15 lat (III klasa gimnazjum i szkoła średnia)
  *Wymagane wcześniejsze przygotowanie – znajomość tematyki II wojny i Holokaustu.

3. Warsztaty językowe

 • Napisz to po hebrajsku! – warsztaty kaligrafii hebrajskiej.
  Czas trwania: 60 minut
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 10 lat (4-6 klasa szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoła średnia)
 • Di kaczke, di żabe, di lonke – mini lekcja języka jidysz.
  Czas trwania: 60 minut
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 12 lat (5-6 klasa szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoła średnia)

4. Warsztaty plastyczne i taneczne

 • „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana” – warsztaty plastyczne o żydowskiej symbolice
  Czas trwania: 60 minut.
  Przeznaczone dla: bez ograniczeń.
 • Warsztaty tańca żydowskiego
  Czas trwania: 60 minut.
  Przeznaczone dla: bez ograniczeń.

5. Warsztaty antydyskryminacyjne

 • Od stereotypu do dyskryminacji
  Celem warsztatów jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich funkcjonowania, które często prowadzi do działań dyskryminacyjnych.
  Czas trwania: 90 minut
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 14 lat (gimnazjum i szkoła średnia)
 • Między wolnością słowa, a mową nienawiści
  Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom siły słowa oraz zwrócenie uwagi na ograniczenia dotyczące prawa do wolności słowa. W czasie pracy w grupach, uczestnicy zastanowią się nad odpowiedzialnym korzystaniem z wolności słowa z poszanowaniem praw i wolności innych ludzi.
  Czas trwania: 90 minut
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 14 lat (gimnazjum i szkoła średnia)
 • Różnorodność – Tolerancja – Szacunek. Warsztat wielokulturowy
  Celem warsztatów jest ukazanie Polski na przestrzeni dziejów, jako kraju wielokulturowego, którego mieszkańcy czerpali z otaczającej ich różnorodności. Dzięki uczestnictwu w warsztatach uczniowie wzmocnią postawę tolerancji i szacunku w odniesieniu do mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i kulturowych.
  Czas trwania: 90 minut
  Przeznaczone dla uczniów w wieku od 14 lat (gimnazjum i szkoła średnia)
 • „Mind over media. Szkoła krytycznego myślenia” – warsztaty z medialnej propagandy.
  Dla wielu ludzi media społecznościowe stały się obecnie narzędziem codziennej komunikacji oraz nierzadko także i źródłem wiedzy. Brak krytycznego podejścia do informacji publikowanych w Internecie sprawia, że coraz rzadziej spotykamy się z reakcją na treści nieprawdziwe czy wręcz nawołujące do nienawiści i przemocy. Jak więc bronić się przed medialną propagandą, rozpoznawać fake newsy oraz mowę nienawiści? Podczas warsztatów poznamy narzędzia do analizy i dekonstrukcji przekazów medialnych wypracowanych w programie „Mind Over Media. Szkoła krytycznego myślenia”.
  Czas trwania: 90 min.
  Grupa wiekowa: od 14 lat

WYKŁADY

Pracownicy Działu Edukacji specjalizują się w tematyce:

 • Judaizmu i tradycji żydowskiej
 • Historii Żydów w Polsce, antysemityzmu i Holokaustu
 • Literatury żydowskiej
 • Literackich i filmowych obrazów Zagłady
 • Historii i kultury romskiej
 • Dyskryminacji, mowy nienawiści, języka propagandy

 

Wykłady – przeznaczone dla starszej młodzieży i dorosłych – mogą być zarówno ogólnymi wprowadzeniami do tych zagadnień, jak i poruszać bardziej szczegółowe kwestie. Zajęcia zawsze przygotowywane są dla konkretnej grupy, w zależności od potrzeb i zainteresowań.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Działem Edukacji – tel. 12 421 68 42.

Zaplanuj swoje zajęcia

  Dane kontaktowe

  Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z rezerwacją terminu.