WRÓĆ

„Twarzą do życia” | „Обличчям до життя”

„Twarzą do życia” | „Обличчям до життя”

W Żydowskim Muzeum Galicja odbędzie się spotkanie z Wiktorią Lisowską, jedną z bohaterek wystawy „Po drodze do domu”.

Podczas tego wydarzenia Ukrainki i Ukraińcy, którzy z powodu wojny opuścili ojczyznę i próbują zorganizować swoje życie w Krakowie, będą mogli dowiedzieć się, jak przezwyciężyć kryzysowe momenty związane z doświadczeniami wojny i uchodźstwa. Porozmawiamy o podstawach równowagi psychicznej w stresujących warunkach. Nasza bohaterka, która sama w dramatycznych okolicznościach opuściła kraj z rodziną, podzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi odzyskiwania siły wewnętrznej.

Wiktoria Lisowska jest psychologiem kryzysowym i profesjonalną terapeutką, pomaga ludziom przezwyciężyć różne traumy i stresy.

Spotkanie odbędzie się w języku ukraińskim. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: viktoriia@galiciajewishmuseum.org


в Єврейському музеї Галіція (Żydowskie Muzeum Galicja) відбудеться зустріч із однією з героїнь нещодавно відкритої виставки „По дорозі до дому” Вікторією Лісовською.

На цій події українки й українці, які через війну залишили батьківщину й намагаються облаштувати своє життя в Кракові, зможуть дізнатися про те, як долати основні кризові моменти, пов’язані з досвідом війни й переселення. Ми поговоримо про основи психічної рівноваги в стресових умовах. Наша героїня, яка сама в драматичних умовах тимчасово залишала країну з родиною, поділиться практичними порадами щодо відновлення внутрішньої сили.

Вікторія є кризовою психологинею і фаховою травмотерапевткою, допомагає людям подолати різноманітні травми та стреси.

Зустріч відбуватиметься українською мовою. Вхід за попередньою реєстрацією: viktoriia@galiciajewishmuseum.org