WRÓĆ

Tu byliśmy” – próba ocalenia przeszłości. Spotkanie z Tadeuszem Rolke i promocja albumu

Tu byliśmy” – próba ocalenia przeszłości. Spotkanie z Tadeuszem Rolke i promocja albumu

Prowadzenie: Łukasz Wojtusik

Wydarzenie w muzeum

Podstawą projektu fotograficznego „Tu byliśmy” jest próba symbolicznej rekonstrukcji tajemniczego, fascynującego swą duchowością i filozofią świata chasydów. Wszystkie fotografie zawarte w cyklu „Tu byliśmy” to zdjęcia współczesne, wykonane w miejscach z którymi chasydzi utożsamiają swoją historię, w których żyli i mieszkali, ale również mogli przebywać i oddziaływać, nawet pośrednio na lokalne społeczności żydowskie.

Tadeusz Rolke podjął w tych fotografiach interesującą próbę oddania klimatu i nastroju, który mógł być udziałem tej społeczności. Stąd dbałość o to, by fotografowane obiekty: domy, zaułki, podwórka, fragmenty tzw. małej architektury czy nawet elementy krajobrazu by zawierały w sobie coś więcej niż tylko wyimaginowaną warstwę materialnej rzeczywistości.

Rolke kontynuuje w specyficzny sposób dokumentalny zapis tego, co na swoich zdjęciach zdołał jeszcze tuż przed wybuchem II wojny światowej zapisać inny fotograf kronikarz żydowskiego losu, Roman Vishniac. Z tym, że na tych współczesnych fotografiach  nie ma już żywych ludzi, jest tylko bardzo delikatna próba zapisania pewnego klimatu, którego symbolicznego istnienia nikt wcześniej nie przeczuwał, a który wraz z nieubłaganie upływającym czasem będzie blakł i znikał.

Tadeusz Rolke, fotograf. Urodzony w 1929 roku w Warszawie gdzie mieszkał i pracował jako fotoreporter w latach 50. i 60. (pisma „Stolica”, „Polska”), fotograf mody, („Ty i Ja”), artysta fotograf, wykładowca (Warszawska Szkoła Fotografii, Uniwersytet Warszawski) wydawca (współzałożyciel edition.fotoTapeta). Po powstaniu Warszawskim wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Po wojnie, studiował historię sztuki w Lublinie i Warszawie. Więziony w okresie stalinowskim.

Po 1989 roku współpracował z Gazetą Wyborczą. W latach 70. mieszkał w Hamburgu fotografując tam m.in. dla „Sterna”, „Geo” i „Art”, a także podczas festiwali teatralnych we Włoszech,Francji i Holandii. Odbył wiele podróży m.in. do ZSRR, Francji, Grecji, Włoch, Jugosławii, Izraela, na Słowację, Węgry Litwę i Ukrainę. Jest autorem wielu wystaw i albumów fotograficznych. Jego prace znajduja się w wielu zbiorach publicznych i kolekcjach prywatnych. Fotografuje nieprzerwanie do dzisiaj.

W języku polskim.
Wstęp wolny.