WRÓĆ

„To był ostatni dom” – spacer po terenie dawnego getta krakowskiego

„To był ostatni dom” – spacer po terenie dawnego getta krakowskiego

„To był ostatni dom” – spacer po terenie dawnego getta krakowskiego połączony ze zwiedzaniem „Apteki pod Orłem” – oddziału Muzeum Krakowa
Miejsce rozpoczęcia spaceru: Plac Bohaterów Getta 18

W marcu 1941 roku okupanci niemieccy utworzyli na terenie krakowskiego Podgórza getto dla ludności żydowskiej. Do nowo powstałej „dzielnicy” przesiedlono kilkanaście tysięcy Żydów. Okupacyjny terror, praca przymusowa, głodowe racje żywnościowe sprawiały, że każdy dzień w getcie był walką o przetrwanie. W jaki sposób Żydzi radzili sobie z brutalną codziennością? Gdzie mieściły się najważniejsze instytucje na terenie getta? Jaki los spotkał poszczególnych mieszkańców „dzielnicy zamkniętej”? Wspomnienia ocalałych z Zagłady i fotografie z czasu wojny pozwolą nam na odkrywanie śladów tragicznej przeszłości we współczesnej przestrzeni Podgórza.

Spacer poprowadzi Katarzyna Kocik – adiunktka w Muzeum Krakowa, zastępczyni kierownika oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera (Filia Apteka pod Orłem)

Spacer jest częścią projektu: „Spotkania z kulturą żydowską”
Organizator: Instytut Judaistyki UJ
Partnerzy: Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona, Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowskie Muzeum Galicja.

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

W języku polskim. Wstęp wolny.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: monika1.stepien@uj.edu.pl