WRÓĆ

Spotkanie autorskie: Geneviève Zubrzycki, “Resurrecting the Jew: Nationalism, Philosemitism, and Poland’s Jewish Revival”

Spotkanie autorskie: Geneviève Zubrzycki, “Resurrecting the Jew: Nationalism, Philosemitism, and Poland’s Jewish Revival”

Prowadzenie: Jakub Nowakowski

Od początku XXI wieku Polska doświadczyła niezwykłego procesu odrodzenia życia żydowskiego charakteryzującego się odbudową społeczności żydowskiej oraz wzrostem zainteresowania tematyką żydowską wśród Polaków nie mających żydowskiego pochodzenia. Muzyka klezmerska, restauracje z żydowską kuchnią, a także festiwale kultury żydowskiej zyskały na popularności, z kolei nowe muzea, miejsca pamięci, programy studiów uniwersyteckich i placówki badawcze zajmujące się Zagładą skupiają się na historii stosunków polsko-żydowskich przed Zagładą, w jej trakcie i po niej. W „Resurrecting the Jew” Geneviève Zubrzycki analizuje ten proces i pyta o to, czym jest próba przywrócenia kultury żydowskiej w kraju, w którym zamordowano 3 miliony Żydów.

Książka powstała w wyniku dekady badań z nurtu obserwacji uczestniczącej prowadzonych w organizacjach żydowskich w Polsce, podczas wyjazdu w ramach programu Birthright, w którym uczestniczyli młodzi polscy Żydzi, a także ponad stu przeprowadzonych wywiadów z polskimi Żydami i Polakami zaangażowanymi w odrodzenie życia żydowskiego. „Resurrecting the Jew” to głęboka analiza życia żydowskiego we współczesnej Polsce.

Geneviève Zubrzycki – profesorka socjologii we Frankel Center for Judaic Studies Uniwersytetu stanu Michigan, gdzie kieruje także jednostkami naukowymi Weiser Center for Europe and Eurasia oraz Copernicus Center in Polish Studies. W 2021 roku Zubrzycki otrzymała stypendium Guggenheima. Jest laureatką wielu nagród, m.in. za książkę „Krzyże w Auschwitz. Tożsamość narodowa, nacjonalizm i religia w postkomunistycznej Polsce”. Jej najnowsza książka, „Resurrecting the Jew: Nationalism, Philosemitism, and Poland’s Jewish Revival” („Zmartwychwstanie Żyda. Nacjonalizm, filosemityzm i odrodzenie życia żydowskiego w Polsce”) jest analizą odrodzenia życia żydowskiego w postkomunistycznej Polsce oraz fascynacji Polaków nie mających żydowskiego pochodzenia kulturą żydowską.

W języku polskim i angielskim. Wstęp wolny.