WRÓĆ

Projekt Hannah / Hannah Project

Projekt Hannah / Hannah Project

Projekt HANNAH: Kwestionowanie i demaskowanie antysemickich mitów (HANNAH: Challenging and Debunking Antisemitic Myths) skupia się na prezentowaniu historii Żydów, na umacnianiu pamięci o Zagładzie i na walce z antysemityzmem poprzez budowanie potencjału, programy szkoleniowe, podnoszenie świadomości społeczeństw i wkład w kształtowanie decyzji politycznych. HANNAH zrzesza sześć organizacji partnerskich z Niemiec, Polski, Grecji i Serbii.

Projekt HANNAH ma przyczynić się do podnoszenia poziomu wiedzy, tworzenia nowych form upamiętniania i zwiększania świadomości w zakresie antysemityzmu, a także opracowania innowacyjnych narzędzi zwalczania antysemityzmu.

W ramach projektu HANNAH Żydowskie Muzeum Galicja wraz z organizacjami partnerskimi współtworzy program edukacyjny, którego elementy składowe stanowią:

  • seminaria dla nauczycieli, edukatorów, bibliotekarzy, archiwistów
  • kurs online poświęcony historii Żydów, antysemityzmowi i Zagładzie Żydów w Grecji, Niemczech, Serbii i Polsce
  • edukacyjna powieść graficzna
  • film dokumentalny realizowany w czterech krajach
  • wywiady ze świadkami historii ze wszystkich krajów partnerskich
  • cyfrowe Repozytorium Narracji Antysemickich

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://hannah-project.eu/pl/

Projekt HANNAH jest współfinansowany w ramach programu „Prawa, Równość i Obywatelstwo” (Rights, Equality, Citizenship) Unii Europejskiej (numer umowy 963769-REC-RRAC-RACI-AG-2020) przez okres dwóch lat (od 01/12/2020 do 30/11/2022).