Edukacja

WRÓĆ

Jewels – perły kultury żydowskiej

Jewels – perły kultury żydowskiej

Projekt „JEWels” jest powiązany z wystawą stałą Żydowskiego Muzeum Galicja „Ślady pamięci”. W wielu dużych i małych miastach, w miasteczkach i wsiach są wyraźne ślady obecności społeczności żydowskich. Zależy nam na tym, aby ich mieszkańcy lepiej poznali ten aspekt swojej lokalnej historii i zaczęli postrzegać dziedzictwo żydowskie w swoich miejscowościach jako część własnego dziedzictwa, które warto hołubić, promować i upowszechniać, gdyż świadczy o wyjątkowości tych miejsc.

http://jewels.galiciajewishmuseum.org/