Edukacja

WRÓĆ

Dziedzictwo – dostępność – działanie

Dziedzictwo – dostępność – działanie

W 2020 roku Żydowskie Muzeum Galicja zrealizowało projekt DZIEDZICTWO – DOSTĘPNOŚĆ – DZIAŁANIE. Celem tego programu była aktywizacja zawodowa i zwiększanie szans w branży turystycznej dla osób niedostatecznie w niej reprezentowanych. Projekt opierał się na założeniu, że lokalne dziedzictwo kulturowe jest wspólnym dobrem, które powinno być dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku, przynależności etnicznej lub narodowej, czy niepełnosprawności. Jego idea wynika z naszego głębokiego przekonania, że branża turystyczna i instytucje kultury mogą być otwarte dla wszystkich, działając na zasadzie równości w zatrudnieniu i równości w dostępie do usług.

W projekcie zaplanowane zostały szkolenia teoretyczne i praktyczne dotyczące turystyki i dziedzictwa kulturowego Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej, a także płatny trzymiesięczny staż dla jednej osoby z każdej grupy docelowej. Pierwotnie miały w nim wziąć udział trzy pięcioosobowe grupy: osób z niepełnosprawnością słuchu, osób w wieku powyżej 60 lat i obywateli Ukrainy mieszkających w Krakowie.

Ostatecznie, w związku z trudnościami spowodowanymi pandemią Covid-19, projekt uległ modyfikacji i ograniczeniu do dwóch grup docelowych, a zajęcia teoretyczne zaplanowane na koniec marca i kwiecień – zamiast w sali wykładowej w Żydowskim Muzeum Galicja – odbyły się zdalnie. Program został zrealizowany w całości dla dwóch pięcioosobowych grup: seniorów i przedstawicieli mniejszości ukraińskiej.

Dzięki współpracy z wykładowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz z profesjonalnymi przewodnikami miejskimi, zorganizowaliśmy dla dziesięciorga uczestników projektu trzydzieści godzin zajęć teoretycznych i dwadzieścia godzin zajęć praktycznych – terenowych. Obecnie w Żydowskim Muzeum Galicja pracuje jedna z uczestniczek tego programu, zatrudniona w ramach przewidzianego w projekcie trzymiesięcznego stażu.

Mimo wszystkich trudności i konieczności ograniczenia działań, projekt DZIEDZICTWO – DOSTĘPNOŚĆ – DZIAŁANIE okazał się sukcesem i mamy nadzieję, że możliwa będzie jego kontynuacja. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prowadzącym za wielkie zaangażowanie, a State Street za wsparcie finansowe.

Projekt został sfinansowany w ramach State Street Community Support Programme.


Uczestnicy o projekcie:

„Bardzo dobrze zorganizowany, stacjonarnie jak i online, ciekawe tematy, ogarniające całość zagadnienia, super wykładowcy (…) Dla mnie, krakowianina 30 lat poza Krakowem, wspaniała powtórka historii…” – pan L.B., grupa 60+

„Jestem pełna uznania dla wszystkich, którzy tworzyli projekt… Mimo, że pandemia spowodowała tak wiele skutków ubocznych dla instytucji kultury, a i tak byliście Państwo w stanie doprowadzić projekt do końca. I za to wielkie dzięki! Biorąc udział w organizowanym przez Państwa projekcje, moim celem było zdobycie wiedzy z wiarygodnych źródeł oraz poszerzenie jej o zajęcia praktyczne… (…) Ze swojej strony jeszcze raz dziękuję wszystkim Organizatorom oraz Prowadzącym za ich zaangażowanie, ogromną wiedzę, umiejętność jej przekazywania i wielką pasję…” – pani E.M., grupa 60+