WRÓĆ

„Pokłosie”

„Pokłosie”

„Pokłosie”
reż. Władysław Pasikowski, 2012

Początek XXI wieku, przeciętna polska wieś. Z Ameryki po 20 latach nieobecności przyjeżdża Franciszek Kalina, zaalarmowany niepokojącymi wiadomościami na temat dziwnego zachowania młodszego brata, który skłócił się nie tylko ze swoją rodziną, ale także z sąsiadami, wśród których rodzina Kalinów żyła od pokoleń. Powodem konfliktu okazują się uporczywe próby Józka przywrócenia pamięci o żydowskich mieszkańcach wsi, po których obecności miejscowi starannie zatarli wszelkie ślady. Jak się wkrótce okaże – zacierając tym samym także pamięć o własnym udziale w Zagładzie.

Film poprzedzi wprowadzenie dr Joanny Preizner.

Pokaz filmu realizowany w ramach projektu “(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich” – edycja IV.

Partnerzy projektu: Fundacja Kamera Dawida, Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

W języku polskim z podpisami w języku angielskim.
Wstęp wolny.