WRÓĆ

Pokaz filmu: „Świadectwo urodzenia”

Pokaz filmu: „Świadectwo urodzenia”

Pokaz filmu: „Świadectwo urodzenia”
reż. Stanisław Różewicz, 1961
Wydarzenie w muzeum

Trzy nowelowe opowieści, troje dziecięcych bohaterów – dwóch polskich chłopców i żydowska dziewczynka. Każde z nich w wyniku wojny doświadcza straty i zostaje zmuszone do przedwczesnej dojrzałości. Sytuacja Mireczki jest jednak diametralnie odmienna od doświadczeń jej polskich rówieśników. Oni, mimo dramatu, który staje się ich udziałem, wciąż mają prawo do własnej tożsamości i miejsca w społeczeństwie. Niepewnym warunkiem przetrwania dziewczynki jest natomiast konieczność wiarygodnego zaprzeczenia własnemu pochodzeniu i umiejętność wtopienia się we wrogi jej świat.

Film poprzedzi wprowadzenie dr Joanny Preizner.

Pokaz filmu realizowany w ramach projektu “(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich” – edycja IV.
Partnerzy projektu: Fundacja Kamera Dawida, Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

W języku polskim.
Wstęp wolny.