WRÓĆ

Pokaz filmu: „Przy Planty 7/9”

Pokaz filmu: „Przy Planty 7/9”

Pokaz filmu: „Przy Planty 7/9”
reż. Michał Jaskulski, Lawrence Loewinger, 2016

Przy ul. Planty 7/9 w Kielcach stoi dwupiętrowy, nieduży dom. Tuż po wojnie mieściła się w nim siedziba komitetu żydowskiego, w którym schroniło się kilkudziesięciu Ocalonych z Holokaustu. 4 lipca 1946 mieszkańcy miasta, podburzeni plotką o porwaniu przez Żydów polskiego chłopca, przy udziale miejscowej milicji, żołnierzy i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, zabili ponad 40 osób. Kilkadziesiąt lat później Bogdan Białek – psycholog, katolik, społecznik – próbuje przywołać pamięć o tych wydarzenia i zrozumieć, co oznaczają dla współczesnych kielczan. I nie tylko dla nich.

Film poprzedzi wprowadzenie dr Joanny Preizner.

Pokaz filmu realizowany w ramach projektu “(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich” – edycja IV.
Partnerzy projektu: Fundacja Kamera Dawida, Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

W języku polskim z podpisami w języku angielskim.
Wstęp wolny.