Wystawy

Wystawy stałe

Śladami pamięci. Współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Polski

Zobacz

Dziesięć polskich miast—Dziesięć żydowskich historii

Zobacz

Pamięć niedokończona. Dziedzictwo żydowskie i Zagłada w Galicji Wschodniej

Zobacz