Aktualności

Wszystkie artykuły
07.01.2020    16:30

Wykład: Ewa Mermer, „Żydzi w Nowodworku w okresie międzywojennym"

Seminarium Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich.

Żydzi stanowili integralną część społeczności Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Wystąpienie ma na celu przedstawienie portretu zbiorowego uczniów wyznania mojżeszowego uczęszczających do tej placówki w okresie międzywojennym. Zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczących liczebności żydowskiej młodzieży, ich pochodzenia społecznego oraz geograficznego, miejsca zamieszkania na terenie Krakowa.

W języku polskim, wstęp wolny.