Muzeum

Wolontariat i praktyki

Program praktyk w Żydowskim Muzeum Galicja

Żydowskie Muzeum Galicja realizuje program praktyk studenckich i absolwenckich. Praktykanci, angażowani w codzienne funkcjonowanie muzeum, otrzymują możliwość zdobycia doświadczenia związanego z pracą w rozwijającej się instytucji kulturalnej.

Program praktyk realizowany jest w czterech muzealnych działach:

  • Edukacji
  • PR i Komunikacji
  • Operacyjnym
  • Organizacji Wystaw

Większość praktyk odbywa się w trybie ogólnym, polegającym na uczestnictwie w pracach różnych działów muzeum.

Do zadań praktykantów należy przede wszystkim oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych, a także praca w recepcji muzeum (według ustalonego grafiku, po uprzednim przeszkoleniu).  

Szczegółowy program każdej praktyki jest ustalany przed jej rozpoczęciem i zależy od programów aktualnie realizowanych przez muzeum, a także kompetencji i zainteresowań praktykanta. Oprócz udziału w bieżących działaniach muzeum, praktykant może również realizować indywidualne projekty, w tym projekty badawcze.

 

Wolontariat

Wolontariusze Żydowskiego Muzeum Galicja uczestniczą przede wszystkim w pracy dwóch działów – edukacyjnego i operacyjnego.

Do obowiązków wolontariuszy należy głównie oprowadzanie po wystawach muzeum, a także praca w recepcji (według ustalonego grafiku, po uprzednim przeszkoleniu).  
Zakres świadczeń wolontariusza na rzecz muzeum reguluje porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.
 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym programie wolontariatu i praktyk? Zapraszamy na stronę fotograficznego bloga wolontariuszy i praktykantów Żydowskiego Muzeum Galicja.


Językiem operacyjnym muzeum jest język polski, ale znajomość języka angielskiego jest wymagana.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące praktyk i wolontariatu, prosimy o kontakt z Anną Wencel: kliknij tutaj.


Pliki do pobrania
Internship Programme
Internship Cover Sheet