Wystawy

Wszystkie artykuły
2016

Węgierskie Lwy Judy w Galicji

Wystawa „Węgierskie Lwy Judy w Galicji” powstała dzięki współpracy Żydowskiego Muzeum Galicja i Węgierskiego Instytutu Kultury. Składa się na nią niezwykle interesująca kolekcja pamiątek należąca do kpt dr Akósa Biró, obiekty wypożyczone z węgierskich muzeów oraz fotografie pochodzące z węgierskich, austriackich, polskich i niemieckich archiwów. Wszystkie te różnorodne materiały przenoszą nas w lata I wojny światowej, na terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej, która w wyniku Wielkiej Wojny zniknie z map Europy. W armii Austro-Węgier walczyli wówczas żołnierze wszystkich nacji, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących to rozległe imperium. Na wszystkich frontach I wojny światowej, w różnych armiach, walczyło około 1,5 miliona Żydów, a ich udział procentowy w poszczególnych armiach zwykle przewyższał odsetek ludności żydowskiej w całkowitej populacji danego kraju. W przypadku Austro-Węgier szacunki dotyczące Żydów walczących w I wojnie światowej wahają się od 275.000 do 400.000 żołnierzy pochodzących z różnych krajów monarchii. Wystawa prezentuje niewielki, ale bardzo ciekawy fragment tej wojennej historii – udział węgierskich żydowskich żołnierzy w walkach na froncie wschodnim - na terenie Galicji oraz kontekst historyczny, społeczny i religijny militarnego zaangażowania węgierskich Żydów, a także ich kontakty z cywilną ludnością żydowską Galicji.