Wystawy

Wszystkie artykuły
2014

Ratunek,
pomoc i odbudowa - 100 lat Jointu w Polsce

W 2014 roku mija dokładnie 100 lat od powołania do życia Amerykańskiego Żydowskiego Połączonego Komitetu Rozdzielczego, w Polsce znanego jako Joint. Zadaniem organizacji było przeciwdziałanie cierpieniu, jakiego doznawała ludność żydowska w Europie Wschodniej i Palestynie po wybuchu I wojny światowej. Od samego początku Joint był bardzo aktywny w Polsce, gdzie jego działania – w obliczu wojny, pogromów i nędzy – koncentrowały się na ratowaniu, wspieraniu i pomaganiu Żydom poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi, organizowanie opieki medycznej oraz wspieranie rozwoju ekonomicznego. 

W okresie międzywojennym Joint przystąpił do działań na rzecz przebudowy społecznej, poprzez wsparcie istniejących organizacji wspólnotowych oraz tworząc nowe. Joint finansował także szkolenia pracowników socjalnych, zakładał szkoły pielęgniarskie, dotował szkoły żydowskie i działalność religijną. Jednym z największych dokonań Jointu było wprowadzenie kas pożyczkowych (udzielających nieoprocentowanych pożyczek), które wspomagały żydowskich rzemieślników i właścicieli niewielkich firm, pozwalając im osiągnąć samodzielność finansową.