Video

Więcej
2020

„Po śladach pamięci. Kultura i dziedzictwo polskich Żydów”

Projekt „Po śladach pamięci. Kultura i dziedzictwo polskich Żydów” – filmy przybliżające wystawę stałą Żydowskiego Muzeum Galicja „Śladami Pamięci”

Edukatorzy i edukatorki Żydowskiego Muzeum Galicja oprowadzą Państwa po wszystkich pięciu sekcjach wystawy stałej muzeum. W ramach projektu przybliżamy kolejne sekcje wystawy ale także prezentujemy krótkie wykłady i wirtualne wycieczki rozwijające poruszone na wystawie zagadnienia.

Filmy dostępne także z tłumaczeniami na j. migowy.

 

Nagrania z serii:

„Po śladach pamięci. Kultura i dziedzictwo polskich Żydów”. Odcinek 1 (z językiem migowym)

Oprowadzanie po drugiej sekcji wystawy stałej Żydowskiego Muzeum Galicja:
Świadectwo ruin – Ewa Arendarczyk
Symbole na nagrobkach żydowskich – Monika Krajewska
Wirtualne zwiedzanie Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie – Bartosz Wencel

„Po śladach pamięci. Kultura i dziedzictwo polskich Żydów”. Odcinek 2 (z językiem migowym)

Oprowadzanie po drugiej sekcji wystawy stałej Żydowskiego Muzeum Galicja:
Spojrzenie na dziedzictwo kultury żydowskiej – Bartosz Duszyński
Wirtualne zwiedzanie żydowskiego Tarnowa – Tomasz Kocur Malec
Od narodu księgi do narodu obrazu – Teresa Śmiechowska

„Po śladach pamięci. Kultura i dziedzictwo polskich Żydów”. Odcinek 3 (z językiem migowym)

Oprowadzanie po trzeciej sekcji wystawy stałej Żydowskiego Muzeum Galicja:
Holokaust  – miejsca Zagłady – Anna Wencel
Architektura upamiętniania Zagłady – Jason Francisco
Holokaust a popkultura – Olga Adamowska

„Po śladach pamięci. Kultura i dziedzictwo polskich Żydów”. Odcinek 4 (z językiem migowym)

Oprowadzanie po czwartej sekcji wystawy stałej Żydowskiego Muzeum Galicja:
Pamięć o przeszłości – Anna Wencel
Żydzi i dziedzictwo żydowskie w Polsce w powojennej fotografii – Tomasz Strug
Śladami żydowskich miasteczek – Anna Wencel, Bartek Wencel, Ewa Arendarczyk

„Po śladach pamięci. Kultura i dziedzictwo polskich Żydów”. Odcinek 5

Oprowadzanie po piątej sekcji wystawy stałej Żydowskiego Muzeum Galicja:
Odrodzenie życia żydowskiego” – Jakub Nowakowski
Współczesne życie żydowskie w Polsce – Olga Adamowska
Współczesne działania społeczności żydowskich w Krakowie i Wrocławiu – Marcjanna Kubala, Joanna Fabijańczuk, Małgorzata Hućko