Muzeum

Żydowskie muzeum
Galicja

DYREKTOR

JAKUB NOWAKOWSKI

WICEDYREKTOR

TOMASZ STRUG