Kultura

Wszystkie artykuły
25.05.2020    12:00

CHCIWOŚĆ? Mienie „(po)żydowskie” w Polsce

Dysksuja w ramach cyklu „(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich”
Kto przejmował mienie polskich Żydów podczas okupacji i tuż po niej? Jakie były mechanizmy i okoliczności przejmowania żydowskich nieruchomości i ruchomości? W jaki sposób posiadanie żydowskiego mienia wpływało na postawę jego dysponentów wobec Żydów? Jak przebiegało po wojnie odzyskiwanie mienia przez polskich Żydów ocalałych z zagłady i ich potomków? Z jakimi problemami wiąże się dziś restytucja?

Paneliści: Paweł Piotr Reszka, dr Łukasz Krzyżanowski, Nawojka Cieślińska-Lobkowicz
Prowadzenie: Adam Szostkiewicz („Polityka”)

Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Koret Foundation, Evens Foundation
Partner merytoryczny: Instytut Judaistyki UJ
Patroni medialni: „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”, „Chidusz”, „New Eastern Europe”, Radio Kraków, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Kraków”

Śledźcie naszą stronę na Facebooku i kanał na YouTubie – nagranie dyskusji będzie dostępne od 25.05.2020.

W języku polskim.