WRÓĆ

Pamięć i Halacha – Jak upamiętnić miejsce i zachować prawo żydowskie? – wydarzenie online

Pamięć i Halacha – Jak upamiętnić miejsce i zachować prawo żydowskie? – wydarzenie online

Wydarzenie online

Spotkanie dotyczyć będzie relacji między upamiętnianiem i tworzeniem miejsc pamięci a regulacjami zawartymi w prawie żydowskim. Znajomość wytycznych wynikających z żydowskich przepisów religijnych odnośnie miejsc pochówku jest niezbędna, aby oddawać szacunek zmarłym, a jednocześnie wciąż niedostatecznie znana. Czy wolno postawić przewróconą macewę, wyrywać chwasty na cmentarzu, bądź przenieść ludzkie szczątki? Jakie są różnice między grobami wojennymi a tradycyjnymi? Jak oznaczyć miejsca pochówków? Na te i inne pytania uczestników odpowie Aleksander Schwarz.

Aleksander Schwarz – wieloletni ekspert Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy, specjalista ds. prawa żydowskiego w dziedzinie cmentarzy i pochówków, prezes Fundacji Zapomniane. Odtwarza historyczne granice cmentarzy i ich strefy grzebalne, prowadzi poszukiwania nieupamiętnionych pochówków Żydów z czasów Zagłady w oparciu o zgodne z Halachą nieinwazyjne metody badań.

Organizatorzy: FestivALT, Żydowskie Muzeum Galicja.

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu NeDiPa: Negotiating Difficult Pasts, który realizujemy wspólnie z Fundacją Zapomniane oraz Fundacją Urban Memory Foundation, dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Obowiązują zapisy. Aby przejść do formularza zgłoszeniowego, kliknij tutaj.