WRÓĆ

„Padała salwa za salwą, gęsto jak na wojnie terkotały karabiny…” – spotkanie z dr Alicją Jarkowską i jej zespołem badawczym

„Padała salwa za salwą, gęsto jak na wojnie terkotały karabiny…” – spotkanie z dr Alicją Jarkowską i jej zespołem badawczym

„Padała salwa za salwą, gęsto jak na wojnie terkotały karabiny… Zapomnieć (od)głosy (z) przeszłości. Zapis wspomnień z nadchodzącej Zagłady”
Spotkanie z dr Alicją Jarkowską i jej zespołem badawczym

Zespół badawczy pod kierownictwem dr Alicji Jarkowskiej z Instytutu Historii UJ, we współpracy z Ośrodkiem Studiów nad Historią i Kulturą Krakowskich Żydów, przybliży atmosferę wydarzeń z marca 1943 r. Eksperci realizujący projekt naukowy o wojennych losach krakowskich Żydów, przedstawią obraz tamtych dni, wykorzystując wspomnienia mieszkańców krakowskiego getta. Wśród wielu analizowanych źródeł znalazły się m.in. relacje Amalie Mandelbaum (z d. Hofsteter), Majera Weinreba, Leiba Storcha, Bronisławę Feld (z d. Reudel), Milę Hornik i inne osoby „rejestrujące” nadchodzącą Zagładę na bieżąco.

W języku polskim. Wstęp wolny.