WRÓĆ

Otwarcie wystawy „Oblicza antysemityzmu”

Otwarcie wystawy „Oblicza antysemityzmu”

Galeria na parterze budynku Synagogi Wysokiej, ul. Józefa 38

Wystawa powstała w ramach międzynarodowego projektu HANNAH – Challenging and Debunking Antisemitic Myths realizowanego przez organizacje z Niemiec, Polski, Grecji i Serbii. Przedstawia ona krótkie biogramy przedstawicieli i przedstawicielek społeczności żydowskich z tych czterech krajów i cytaty z wywiadów z nimi przeprowadzonych na potrzeby projektu.

Bohaterki i bohaterowie wystawy to w większości osoby urodzone już po II wojnie światowej, ale są wśród nich także ludzie, którzy przeżyli Holokaust jako dzieci. Greccy, niemieccy, polscy i serbscy Żydzi, których historie zaprezentowano na wystawie, opowiadają o swojej tożsamości oraz o osobistych doświadczeniach związanych z antysemickimi uprzedzeniami, aby zachęcić do głębszej refleksji i do aktywnego zwalczania wszelkich form ksenofobii i dyskryminacji.

Projekt HANNAH jest współfinansowany w ramach programu „Prawa, Równość i Obywatelstwo” (Rights, Equality, Citizenship) Unii Europejskiej (numer umowy 963769-REC-RRAC-RACI-AG-2020) przez okres dwóch lat (od 01/12/2020 do 30/11/2022).

W języku polskim.
Wstęp wolny.