WRÓĆ

Oprowadzanie po terenie dawnego niemieckiego obozu pracy i koncentracyjnego w Krakowie – KL Plaszow

Oprowadzanie po terenie dawnego niemieckiego obozu pracy i koncentracyjnego w Krakowie – KL Plaszow

Miejsce rozpoczęcia spaceru: przed tablicą informacyjną obok Szarego Domu, u zbiegu ulic Jerozolimskiej i Abrahama

Podczas zwiedzania terenu dawnego niemieckiego obozu pracy i koncentracyjnego znanego jako ZAL/KL Plaszow poznamy historię obozu oraz jego podstawową strukturę. W zależności od warunków pogodowych zobaczymy pozostałości przedwojennego cmentarza żydowskiego (który został zrównany z ziemią podczas II wojny światowej) oraz pozostałości infrastruktury obozowej. Zwiedzanie zakończy się omówieniem historii upamiętnienia ofiar obozu oraz realizowanego właśnie projektu Muzeum KL Plaszow.

Spacer poprowadzi dr Edyta Gawron – adiunktka w Zakładzie Historii Żydów w Instytucie Judaistyki UJ.

Spacer jest częścią projektu: „Spotkania z kulturą żydowską”.
Organizator: Instytut Judaistyki UJ
Partnerzy: Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona, Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowskie Muzeum Galicja

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

W języku polskim. Wstęp wolny.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: monika1.stepien@uj.edu.pl