WRÓĆ

Noc Muzeów 2024 w Żydowskim Muzeum Galicja

Noc Muzeów 2024 w Żydowskim Muzeum Galicja

W godzinach 19.00-1.00
Bilet wstępu: 5 zł

 

Program:


19.00 Oprowadzanie po wystawie „Zimne spojrzenie. Marzec 1942. Ostatnie zdjęcia rodzin żydowskich w Tarnowie”

Prowadzenie: Jacek Stawiski, dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja

W 1941 roku w Wiedniu opracowano zgodny z ideologią narodowego socjalizmu pseudonaukowy projekt, którego celem było „zbadanie typowych cech rasowych Żydów wschodnich”. W ramach „badań” w okupowanym przez Niemców Tarnowie sfotografowano członków ponad stu rodzin żydowskich, łącznie 565 mężczyzn, kobiet i dzieci. Mniej niż 30 spośród tych osób przeżyło Holokaust. Zachowała się większość wykonanych wówczas zdjęć i krótkich biografii pomordowanych.

Wystawa „Zimne spojrzenie” dokumentuje pseudonaukowe badania, a równocześnie opowiada o losach Żydów w Tarnowie pod okupacją niemiecką.

Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu oraz berlińskie fundacje Topografia Terroru i Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Jej treść podzielono na cztery różnorodne obszary, których centralną część stanowi archiwum fotografii.

W j. polskim. Liczba miejsc ograniczona.

Obowiązują zapisy: zapisy@galiciajewishmuseum.org


20.00 Eкскурсія по виставці „Холодний погляд. Березень 1942 року: Останні фотографії єврейських родин в Тарнові”

У 1941 році у Відні був розроблений псевдонауковий проект, пов’язаний з ідеологією націонал-соціалізму, метою якого було „вивчення типових расових характеристик східних євреїв”. У рамках „дослідження” в окупованому німцями Тарнові було сфотографовано членів понад 100 єврейських родин, загалом 565 чоловіків, жінок та дітей. Менше ніж 30 з них пережили Голокост.

Виставка розповідає про історію євреїв, які жили в Тарнові під час окупації. Вона була створена Музеєм природознавства у Відні та берлінськими фондами: Топографія терору і Меморіал пам’яті вбитих євреїв Європи.

Українською мовою. Кількість місць обмежена.

Запис обов’язкови: viktoriia@galiciajewishmuseum.org


21.00 Pokaz filmu o Reni Spiegel i wprowadzenie do projektu edukacyjnego

Renia Spiegel (1924-1942) zaczęła pisać swój dziennik na początku 1939 roku. Ostatnie wpisy – z lipca 1942 – powstały niedługo przed jej śmiercią. Zapisywała swoje obserwacje, refleksje tęsknoty, lęki, nadzieje, plany na przyszłość. W dzienniku znalazły się też niektóre jej wiersze. Dziennik Reni to blisko 700 stron regularnie prowadzonych zapisków, świadczących o talencie literackim i zmyśle obserwacyjnym autorki. Na kartach dziennika znajdziemy przejmujący zapis emocji młodej kobiety oraz codzienność w czasie sowieckiej i niemieckiej okupacji. Jest to niezwykłe świadectwo z czasów Zagłady.

Aby przybliżyć dziennik Reni Spiegel szerszemu gronu odbiorców, zwłaszcza młodzieży w Polsce i zagranicą, Żydowskie Muzeum Galicja i Fundacja Edukacji i Sztuki zrealizowały projekt polegający na stworzeniu serii krótkich filmów opartych na fragmentach pozostawionych przez nią zapisków. Było to możliwe dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.

Podczas projekcji odbiorcy będą mogli zapoznać się z całą historią Reni oraz dowiedzieć się więcej o tym projekcie edukacyjnym.

W języku polskim z angielskimi napisami.