WRÓĆ

Niepamięć, narracje sąsiedzkie, lokalne ekologie. Spotkanie z Katarzyną Surmiak-Domańską

Niepamięć, narracje sąsiedzkie, lokalne ekologie. Spotkanie z Katarzyną Surmiak-Domańską

Prowadzenie: Roma Sendyka

Spotkanie z Katarzyną Surmiak-Domańską, dziennikarką i reporterką, autorką Czystki – nominowanej do tegorocznej Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus – opowieści o wychowywaniu w niepamięci, o dzieciach pokolenia powojennego awansu, o próbach wyrzeknięcia się zwyczajów i wspomnień oraz ruchach przeciwnych: ku ich odzyskaniu. A także o życiu na tzw. Kresach, ukraińsko-polskim sąsiedztwie, grozie wojny i rzezi wołyńsko-galicyjskiej. Ze strzępów opowieści i z niepozornych pamiątek autorka odtwarza rodzinną genealogię, pokazując przy tym, że milczenie może być narzędziem międzypokoleniowego transferu traum. Rekonstruowana historia dotyczy nie tylko ludzi – równie ważne są miejsca i nie-ludzcy aktorzy: brunatniejąca, wysoka trawa, która przyciągnęła pierwszych_e osadników_czki, należąca do księdza grusza lub morwy rosnące w dwóch szpalerach przed domem babci autorki. O różnych rodzajach niepamięci, odkrywaniu relacji sąsiedzkich i miejscach trudnego dziedzictwa z reporterką rozmawiać będzie Roma Sendyka, autorka publikacji Poza obozem. Nie-miejsca pamięci – próba rozpoznania.

Organizatorzy: FestivALT, Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci UJ

Partnerzy wydarzenia: Fundacja Formy Wspólne, Fundacja Zapomniane, Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, Muzeum KL Plaszow, SARP Oddział Kraków, Urban Memory Foundation, Żydowskie Muzeum Galicja.

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” stworzonej przez United States Holocaust Memorial Museum.

W języku polskim, wstęp wolny.