Muzeum

WOLONTARIAT I PRAKTYKI

PROGRAM PRAKTYK I STAŻY W ŻYDOWSKIM MUZEUM GALICJA

Żydowskie Muzeum Galicja realizuje program praktyk studenckich i absolwenckich. Praktykanci, angażowani w codzienne funkcjonowanie muzeum, otrzymują możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w rozwijającej się instytucji kulturalnej. Program praktyk pozwala na zapoznanie się z funkcjonowaniem Działów Edukacji, Obsługi Zwiedzających, PR i Komunikacji, Operacyjnego i Organizacji Wystaw. Większość praktyk i staży odbywa się w trybie ogólnym, polegającym na uczestnictwie w pracach różnych działów muzeum.

Do zadań praktykantów należy przede wszystkim oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych, a także praca w recepcji muzeum (według ustalonego grafiku, po uprzednim przeszkoleniu) i pomoc w bieżących zadaniach poszczególnych działów.

Szczegółowy program każdej praktyki/ stażu jest ustalany przed jej rozpoczęciem i zależy od programów aktualnie realizowanych przez muzeum, a także wymogów ze strony uczelni oraz kompetencji i zainteresowań praktykanta.

WOLONTARIAT

Wolontariusze Żydowskiego Muzeum Galicja uczestniczą przede wszystkim w pracy trzech działów – Działu Edukacji, Obsługi Zwiedzających i Operacyjnego. Zakres pracy wolontariusza na rzecz muzeum reguluje porozumienie o wolontariacie.

Żydowskie Muzeum Galicja gości wolontariuszy w ramach współpracy z:

Stowarzyszenie ASF w Polsce

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z organizacją Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) z Niemiec. Podejmuje inicjatywy służące edukacji historycznej, szczególnie związanej z okresem II wojny światowej i skutkami narodowego socjalizmu, prowadzi spotkania skierowane przeciwko rasizmowi, ksenofobii i wszelkim rodzajom dyskryminacji, podejmuje działania na rzecz pokoju, tolerancji i porozumienia. Swoje cele realizuje przez promocję i organizację wolontariatu międzynarodowego.
Więcej informacji: kliknij TUTAJ.

Wolontariat odbywa się w ramach:

 

Austrian Service Abroad

Austrian Service Abroad to organizacja non-profit, która została założona w 1998 roku i zapewnia Austriakom możliwość pracy w instytucjach partnerskich na całym świecie, służąc upamiętnieniu Holokaustu w formie Gedenkdienst, wspierając wrażliwe grupy społeczne w formie austriackiej Służby Społecznej i realizując projekty pokoju w ramach Austriackiej Służby Pokojowej. Program jest finansowany przez rząd austriacki.
Więcej informacji: kliknij TUTAJ.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym programie wolontariatu i praktyk? Zapraszamy na stronę bloga wolontariuszy i praktykantów Żydowskiego Muzeum Galicja:
https://galiciainterns.wordpress.com/
A także na konto naszych wolontariuszy i stażystów na Instagramie:
https://www.instagram.com/galiciajewishmuseum_interns/

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące praktyk i wolontariatu, prosimy o kontakt z Katarzyną Suszkiewicz: katarzyna@galiciajewishmuseum.org

 

PLIKI DO POBRANIA

Opis praktyki / stażu