Muzeum

SPONSORZY

Żydowskie Muzeum Galicja funkcjonuje dzięki zaufaniu i wsparciu wielu osób i instytucji. W roku 2019 Muzeum otrzymało ponad 70 znaczących grantów oraz dotacji od fundacji, darczyńców indywidualnych, a także organizacji publicznych i prywatnych.

Działalność operacyjną Żydowskiego Muzeum Galicja wspierają:

Działalność Muzeum nie byłaby też możliwa bez wsparcia pana Macieja Skocza.

W roku 2019 Żydowskie Muzeum Galicja zorganizowało lub było współorganizatorem ponad 30 dużych projektów: wystaw, seminariów oraz programów edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych. Projekty te były finansowane lub współfinansowane przez liczne fundacje, organizacje rządowe i osoby prywatne, m.in.:

Żydowskie Muzeum Galicja funkcjonuje także dzięki hojnemu wsparciu osób prywatnych. Dotacje te przeznaczane są zarówno na działalność bieżącą, jak i na program wystaw czasowych, projekty edukacyjne itp.

W roku 2019 otrzymaliśmy dotacje od wielu przyjaciół Muzeum. Wśród nich są m.in.:

 • Kip Knelman
 • Rodzina Rosenbergów
 • Michelle Ores
 • Lili Haber
 • Amichai Pardo
 • Mark Levine
 • Maggie Bayer
 • Fay i Julian Bussgangowie
 • Stephen Fisher
 • Miriam Greenbaum
 • Diecezja rzymsko-katolicka w Buffalo
 • Eugenia Langley
 • Paula F. Moloff
 • Liliane Sznycer
 • Abner Taub
 • Michael Traison
 • Mary Lou Wyrobek