Muzeum

HISTORIA

Muzeum zostało założone w kwietniu 2004 roku przez Chrisa Schwarza. Chris był uznanym brytyjskim fotografem, pracującym i podróżującym po całym świecie, od Irlandii Północnej po Japonię, od Kanady po Afganistan. Podczas swojej kariery współpracował z wieloma organizacjami i instytucjami, m. in. z Czerwonym Krzyżem, Światową Organizacją Zdrowia i niezliczonymi brytyjskimi organizacjami charytatywnymi. Był autorem wielu wystaw i publikacji. W swojej pracy skupiał się przede wszystkim na problemach społecznych: fotografował bezdomnych, niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych.

Chris po raz pierwszy przyjechał do Polski w 1981 roku, aby sfotografować Solidarność. Po upadku komunizmu powrócił tutaj, zainteresowany elementami żydowskiej przeszłości, które odnalazł w miastach i wsiach w okolicach Krakowa.

Jego pasja doprowadziła do spotkania z brytyjskim antropologiem Jonathanem Webberem. Podjęli wspólny projekt, „Śladami Pamięci”. Prof. Jonathan Webber, wtedy wykładowca Oxfordu, później Przewodniczący UNESCO ds. Studiów Żydowskich i Międzywyznaniowych, był już wcześniej zaangażowany w badania terenowe w Polsce. Niezależnie lub na czele większych grup badawczych, przemierzając miasto po mieście i wieś po wsi, zbierał informacje o reliktach żydowskiej przeszłości, które wciąż można było znaleźć na terenie Polski. Wynikiem badań miała być monografia pt. „Ślady Pamięci: Ruiny żydowskiej cywilizacji w polskiej Galicji” (Littman Library of Jewish Civilization). Poszukując fotografa do projektu, Jonathan spotkał Chrisa. Po 10 latach poświęconych projektowi, z ponad tysiącem fotografii, Chris zdecydował się założyć Żydowskie Muzeum Galicja, stałą galerię dla swoich prac.

W lutym 2004 roku, samochodem wyładowanym sprzętem komputerowym i fotograficznym, Chris przyjechał do Polski, by zmierzyć się z ciężką polską zimą. Z pomocą przyjaciół rozpoczął transformację starego magazynowego budynku na Kazimierzu, w dawnej żydowskiej dzielnicy Krakowa. Zarejestrował Muzeum jako instytucję pożytku publicznego w Polsce i Wielkiej Brytanii. Jonathana Webbera poprosił o przewodzenie Radzie Powierniczej. W ciągu siedmiu tygodni Muzeum zostało otwarte.

Wystawa fotografii Chrisa, „Śladami Pamięci”, stała się centralnym punktem Muzeum. W ciągu następnych trzech lat, dzięki wielu kolejnym wystawom, bogatemu programowi imprez kulturalnych i działalności edukacyjnej, a przede wszystkim dzięki poświęceniu i zaangażowaniu swojego założyciela, Muzeum stało się kluczową instytucją przywracającą zainteresowanie żydowską kulturą w Polsce.

Aż do przedwczesnej śmierci w 2007 roku, Chris uświadamiał tysiącom odwiedzających nie tylko istnienie świata, który został zniszczony przez Holokaust, ale także podejmowanie niezliczonych prób zachowania pamięci o tym świecie we współczesnej Polsce.

Po śmierci Chrisa Muzeum przeszło trudny okres transformacji; dzięki zaangażowaniu wielu osób udało nam się zachować unikalny charakter, jednocześnie dynamizując działalność. W latach 2007-2010 Muzeum zarządzała Kathreen Craddy, od 2010 roku dyrektorem jest Jakub Nowakowski.

W 2019 roku Muzeum odwiedziło ponad 70 tysięcy osób ze wszystkich zakątków świata, nie tylko żydowskiego pochodzenia, młodych i starszych, a muzeum stało się częścią polskiego i żydowskiego kulturalnego pejzażu Krakowa.

Założyciel muzeum Chris Schwarz ostatnie lata swojego życia poświęcił fotografowaniu i ocalaniu śladów żydowskiego życia, które wciąż można odnaleźć na terenie polskiej Galicji. Dzięki swojej kreatywności i otwarciu na świat potrafił jednoczyć ludzi, dając im możliwość ponownej interpretacji historii i zachęcając do wzięcia moralnej odpowiedzialności za otaczające nas ślady pamięci. Mamy nadzieję, że godnie kontynuujemy jego misję.