Wystawy

„DRZWI” – PIERWSZA EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IM. CHRISA SCHWARZA

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie ogłasza 1. edycję Konkursu Artystycznego o Nagrodę im. Chrisa Schwarza.

Chris Schwarz to nieżyjący brytyjski fotograf, założyciel i pierwszy dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Jego intelektualna odwaga, chęć do stawiania najtrudniejszych pytań i wysiłki podejmowane by znaleźć na nie odpowiedzi, zjednoczyły niezliczoną ilość osób i wskazały im nowy sposób rozumienia polsko-żydowskiej historii.

Celem konkursu jest promocja i rozwój sztuki współczesnej a także stworzenie pola do dialogu w obszarze tematyki związanej z historią oraz relacjami polsko-żydowskimi.

Wydarzenie adresowane jest do profesjonalnych artystów plastyków oraz dyplomantów studiów magisterskich uczelni i wydziałów artystycznych posiadających polskie obywatelstwo lub mających status rezydentów długoterminowych zamieszkałych na terenie państwa polskiego.

Jury konkursu przewiduje przyznanie jednej nagrody pieniężnej w wysokości 20 000 PLN dla zwycięskiego projektu a także sfinansowanie jego realizacji oraz prezentację w ramach wystawy zorganizowanej w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

Temat pierwszej edycji konkursu pt. „Drzwi”, został zainpirowany opowieścią Stanisława Aronsona – polskiego Żyda, ocalałego z Holokaustu, weterana Armii Krajowej, którego historia służy pokazaniu szerszego kontekstu polsko-żydowskich stosunków w czasie II wojny światowej.

„W 1943 roku byłem lekko ranny wracając [z akcji]. Niemcy próbowali nas powstrzymać i było trochę strzelania, a ja dostałem kulę, która tylko mnie drasnęła [wskazuje na łuk brwiowy] i krwawiłem. Wszedłem do kamienicy w Warszawie, budynku mieszkalnego, bo chciałem umyć twarz i nałożyć plaster albo coś. I zacząłem dzwonić do drzwi… Nie chodziło o to, czy jestem Żydem, czy nie – nikt nie otwierał drzwi. Przeszedłem cztery piętra w górę i w dół, trzy piętra w górę i w dół, a nikt nie otwierał drzwi. Prawdopodobnie wyglądali i nie otworzyli drzwi. Więc wiesz, wszyscy byli bohaterami w 1945 roku… Ale nie jestem taki pewien, czy wszyscy byli bohaterami w 1943 i 1944 roku. Czym w sumie jest bohater? Dlaczego ktoś miałby być nazywany bohaterem?”

 

Aby naprawdę zrozumieć realia okupowanej Polski, musimy uświadomić sobie dylematy tych ludzi, których ani nie chwalimy ani nie potępiamy. Dlatego dostrzegliśmy potrzebę znalezienia symbolu, który z jednej strony w trafny sposób zamyka w sobie dwuznaczności i zawiłości okresu okupacji w Polsce, a z drugiej przysłuży się wzbudzeniu większej empatii i wzajemnego zrozumienia. Za taki właśnie symbol uznaliśmy drzwi z wizjerem.

Choć metafora drzwi i wizjera w stanowią punkt wyjścia dla projektów konkursowych, pozostajemy otwarci na różne propozycje i interpretacje tematu, o ile będa zgodne z jego założeniami i wartościami. Nie narzucamy konkretnej dziedziny sztuki oraz techniki wykonania dzieła.


WYNIKI PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ IM. CHRISA SCHWARZA

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięta została pierwsza edycja Konkursu o Nagrodę im. Chrisa Schwarza.

8 kwietnia 2019 roku odbył się w Żydowskim Muzeum Galicja finałowy etap Konkursu, na który wpłynęło łącznie 61 zgłoszeń, reprezentujących rozmaite dziedziny sztuki, przede wszystkim rzeźbę, malarstwo, instalację, fotografię i wideo.

W finale wzięło udział 6 wybranych w pierwszym etapie artystów:

 • Piotr Brożek
 • Osmo Nadir
 • Dorota Nieznalska
 • Magdalena Tyczka
 • Michał Wielopolski
 • Karolina Zielazek-Szeska

Podczas finału wszyscy artyści spotkali się w Krakowie z Jurorami konkursu i przedstawili makiety zgłoszonych do konkursu prac.
Jury obradowało w składzie:

 • Tomasz Strug – przewodniczący jury
 • Prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda
 • Prof. Antony Polonsky
 • Dr hab. Bogdan Achimescu
 • Hannele Tilles
 • Bogdan Frymorgen
 • Christian Davis

Po długiej dyskusji i kilkuetapowym głosowaniu, Jury postanowiło przyznać główną nagrodę w Konkursie Pani Karolinie Zielazek-Szeskiej.

Zwycięska praca w sposób kreatywny wykorzystuje ideę benthamowskiego panoptikonu, jednocześnie spełniając sformułowane przez organizatora założenia Konkursu.

Jury pragnie zwrócić uwagę na wysoki poziom artystyczny i merytoryczny wszystkich finałowych prac. Wszystkim finalistom dziękujemy za zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie makiet oraz finałowych prezentacji. Spotkanie z Państwem było dla nas niezwykle ważnym doświadczeniem.

Zwycięska praca zostanie zaprezentowana we wrześniu 2019 roku na pokonkursowej wystawie w Żydowskim Muzeum Galicja. Na wystawie pokazane zostaną również makiety finałowych prac konkursowych.

Serdecznie gratulujemy zwyciężczyni konkursu, Pani Karolinie Zielazek-Szeskiej oraz wszystkim pozostałym finalistom.

Konkurs o Nagrodę im. Chrisa Schwarza jest organizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Mirisch and Lebenheim.

INFORMACJA PRASOWA

ZOBACZ