Projekty kulturalne

2021

Akademia Opiekunów Pamięci

Projekt „Akademia Opiekunów Pamięci” zakłada realizację cyklu zajęć kulturowo-edukacyjnych skierowanych do lokalnych aktywistów, przedstawicieli grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, pasjonatów historii interesujących się dziedzictwem żydowskim swojej miejscowości i regionu. Celem projektu jest zwiększanie aktywności obywatelskiej w

zobacz

2021

Galicja. Tu się czyta

Główną ideą projektu realizowanego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” jest wsparcie działalności stacjonarnej księgarni działającej na krakowskim Kazimierzu w Żydowskim Muzeum Galicja poprzez organizację cyklu bezpłatnych spotkań z autorami nowowydanych książek. Mieszcząca się w budynku Żydowskiego Muzeum Galicja na krakowskim

zobacz