WRÓĆ

II Krakowska Konferencja Genealogiczna

II Krakowska Konferencja Genealogiczna

Już w maju 2023 roku odbędzie się II Krakowska Konferencja Genealogiczna. Wydarzenie to będzie kontynuacją spotkań zainicjowanych przez Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce w 2019 roku. Współorganizatorami tegorocznego wydarzenia są Archiwum Narodowe w Krakowie oraz Żydowskie Muzeum Galicja.

Głównym tematem konferencji będzie szeroko pojęty teren dawnego Królestwa Galicji i Lodomerii, który – mimo że sto lat temu zniknął z mapy Europy – nadal funkcjonuje dla genealogów, archiwistów i historyków, oraz ma znaczący wpływ na specyfikę prowadzonych przez nich prac badawczych.

Pierwszy dzień wydarzenia (25 maja 2023) odbędzie się w Archiwum Narodowym w Krakowie. Spotkanie będzie składało się z trzech paneli dyskusyjnych poprzedzonych dwoma wykładami wprowadzającymi. Celem wykładów będzie przedstawienie specyfiki prowadzenia poszukiwań genealogicznych i zachowywania wiedzy o przodkach pochodzących z Galicji.

Drugiego dnia (26 maja 2022), w przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, odbędzie się część warsztatowa – uczestnicy będą mogli wziąć udział w trzech bardzo ciekawych spotkaniach warsztatowych (genealogicznym, kartograficznym oraz związanym z wycinanką żydowską). Uczestnicy będą mieli także możliwość zwiedzania wystaw Żydowskiego Muzeum Galicja z przewodnikami.

Rejestracja uczestników: kliknij TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!