WRÓĆ

„Holokaust oczami sąsiadów” – wykład dr Alicji Jarkowskiej

„Holokaust oczami sąsiadów” – wykład dr Alicji Jarkowskiej

Tematem przewodnim wykładu będą postawy mieszkańców Krakowa w obliczu Holokaustu. Omówione zostaną różne ich zachowania na przestrzeni kolejnych lat II wojny światowej oraz zmieniającej się polityki antyżydowskiej. Począwszy od pomocy (indywidualnej i zorganizowanej) udzielanej Żydom, donoszenia do władz okupowanego Krakowa, szmalcownictwa i niepodejmowania działań (np. z uwagi na strach).

Dr Alicja Jarkowska – historyczka, judaistka, pracownica Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Pracownia Historii Polski Najnowszej). Współredaktorka dwóch tomów „Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjnego archiwum getta Warszawy”, autorka monografii „Wymuszona współpraca czy zdrada? Wokół kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie” (Universitas 2018) oraz wielu artykułów dot. m.in. Zagłady Żydów, kolaboracji, przestępczości pospolitej podczas II wojny światowej. Laureatka pierwszej nagrody w konkursie im. prof. Tomasza Strzembosza za najlepszą książkę w 2019 r. dotyczącą najnowszej historii Polski, finalistka Nagrody Naukowej POLITYKI 2019. Stypendystka Claims Conference, Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Narodowego Centrum Nauki. Odbyła staż podoktorski w Yad Vashem (The International Institute for Holocaust Research). Kierowniczka kilku projektów badawczych poświęconych historii krakowskich Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, najnowszy dotyczy działalności przestępczej Żydów i półświatka przestępczego w latach 1918-1945. Członkini Komisji Historii i Kultury Żydów PAU; Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich; European Association for Jewish Studies.

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” stworzonej przez United States Holocaust Memorial Museum.