EDUKACJA

OFERTA ZAJĘĆ WIRTUALNYCH

Żydowskie Muzeum Galicja powstało, by upamiętnić ofiary Holokaustu oraz ukazać historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy. Muzeum znajduje się na krakowskim Kazimierzu, w sercu dawnej żydowskiej dzielnicy miasta. Jesteśmy instytucją pożytku publicznego. Naszym celem jest rewizja tradycyjnych stereotypów dotyczących żydowskiej przeszłości w Polsce oraz pomoc zarówno Polakom, jak i Żydom w zrozumieniu własnej historii.

Stałe wystawy muzeum, „Śladami Pamięci” oraz „Pamięć Niedokończona”, zyskały uznanie w oczach odwiedzających i krytyków z całego świata. Muzeum organizuje i gości również wystawy czasowe. Oferujemy jeden z najbogatszych w Polsce programów wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, dostosowanych zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i dla zorganizowanych grup. Prowadzimy wszechstronną działalność badawczą i wydawniczą.

Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia edukacyjne poświęcone judaizmowi, kulturze żydowskiej, historii i Zagładzie Żydów, a także warsztaty antydyskryminacyjne.

Zajęcia mają formę warsztatów, lekcji muzealnych, prelekcji, wykładów lub zajęć w terenie. Zawsze dostosowujemy je do poziomu wiedzy i wieku uczestników i staramy się, aby przebiegały w przyjaznej atmosferze, zachęcającej do dialogu i refleksji. Wirtualne zajęcia prowadzimy za pomocą platform: Zoom lub Google Meet.

Oferujemy zajęcia dla uczestników w każdym wieku: od przedszkolaków po studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

PLIKI DO POBRANIA

 

weronika.bilas@galiciajewishmuseum.org