Edukacja

WRÓĆ

Polsko-Izraelska wymiana młodzieży (Kraków-Jawne 2019)

Polsko-Izraelska wymiana młodzieży (Kraków-Jawne 2019)

Broszura przygotowana przez uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie oraz Ginsburg HaOren w Jawne w czasie wymiany „Różnorodność i dialog. Kraków – Jawne 2018” współorganizowanej przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dotyczy ona przede wszystkim siły jaką odgrywa dialog międzynarodowy i międzykulturowy oraz jak negatywnym zjawiskiem są uprzedzenia i stereotypy.