Kultura

Wszystkie artykuły
09.08.2019    18:00

Żydowskie rodziny w Europie od 1939 roku do dziś: historia, reprezentacje, pamięć. Spotkanie z dr Joanną Beatą Michlic

Spotkanie dotyczyć będzie książki „Jewish Families in Europe, 1939 – Present: History, Representation, and Memory” pod redakcją dr Joanny Beaty Michlic. Książka jest owocem interdyscyplinarnego projektu poświęconego rodzinom i dzieciom w czasie Zagłady, prowadzonego przez badaczkę w Hadassah-Brandeis Institute, Brandeis University. Książka wypełnia lukę w naukowym piśmiennictwie poświęconym Zagładzie oraz żydowskiej historii społecznej okresu powojennego. W 2017 roku znalazła się na liście najlepszych książek –Ethical Inquiry List, Brandeis University. Jest inspirującą lekturą zarówno dla studentów i badaczy zajmujących się tematyką Zagłady i ludobójstw oraz psychologów i terapeutów pracujących z ocalałymi, drugim i trzecim pokoleniem, jak i dla szerszej publiczności.

Spotkanie poprowadzi dr Marta Duch-Dyngosz.
 
W języku polskim.
Wstęp wolny.