Wystawy

Wszystkie artykuły

„Wszystkie drogi...” – historie Żydów ocalonych z Zagłady

„Wszystkie drogi wiodły do śmierci..." pisała tuż po II wojnie światowej Rajzla Żychlińska, wybitna żydowska po­etka, w pełnym goryczy wierszu „Bóg zakrył swoją twarz". Jakże prawdziwe są jej słowa, w odniesieniu do ponad 3 milionów polskich Żydów, spośród których Zagładę przeżyło zaledwie 10 procent. Nawiązując do słynnego utworu Żychlińskiej, wystawa stara się jednak pokazać drogi, które do śmierci nie wiodły. Na przykładzie losów siedemnastu osób pocho­dzących z terenów dawnej Galicji, które ocalały z Zagłady prezentuje ona różne drogi przetrwania, opisuje dramatyczne decyzje i niebezpieczeństwa, z którymi każda z  tych osób musiała się zmierzyć.

Wersja językowa: polsko-angielska