Aktualności

Wszystkie artykuły
13.03.2018    18:00

Wernisaż wystawy „Prawa kobiet = Prawa człowieka”

Wystawa prezentuje plakaty projektowane przez kobiety i przez mężczyzn. Jej ideą jest uświadomienie odbiorcy skali problemu i pomoc w zrozumieniu jak istotną rolę mogą odgrywać sami obywatele w procesie ochrony i propagowania praw człowieka, w przezwyciężaniu stereotypów związanych z nierównym traktowaniem obu płci, a także w promowaniu praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz w ochronie dziewcząt i kobiet przed przemocą.Plakaty propagują równouprawnienie kobiet i pełne uczestnictwo w życiu społecznym, a jednocześnie kwestionują normy religijne i kulturowe, a także postawy patriarchalne, które wyznaczają kobietom rolę podrzędną, ograniczając ich szansę na rozwój.

Wstęp wolny